Møder

Mødekalender 2018 - 2019

 

Mandag den 30. april 2018 kl. 18.00                               Bestyrelsesmøde                 

Mandag den 22. oktober 2018 kl. 18.00                        Bestyrelsesmøde

Lørdag den 1. december 2018 kl. 18.30                     Juleafslutning

Tirsdag den 1. januar 2019 kl. 13.00                            Nytårsgåtur

Mandag den 4. marts 2019 kl. 16.00                               Revisionsmøde

Mandag den 4. marts 2019 kl. 18.00                               Bestyrelses– og IA-møde

Mandag den 8. april 2019 kl. 18.00                                  Evt. bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.45 (18.00)              Repræsentantskabsmøde 

Torsdag den 11. april 2019 (efter ovennævnte)          Konstitueringsmøde

 

AFBUD: Til bestyrelsesmøde senest 3 dage før til Vibsen, tlf. 24 45 02 16 og bestyrelses- og IA-møde senest 3 dage før til Kim Laustrup, tlf. 28 79 58 01.

 

IA: Består af IA-formanden og samtlige idrætsudvalgsformænd.

N.B: Hvis en idrætsudvalgsformand er forhindret sendes en stedfortræder.

 

Helsingør Firma Idræt

P.b.v.

Flemming Bech, formand