Møder

Mødekalender 2020 - 2021

 

Mandag den 22. juni 2020 kl. 18.00                                 Bestyrelsesmøde               

Onsdag den 9. september 2020 kl. 18.45                  Repræsentantskabsmøde

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 18.00                        Bestyrelsesmøde

Lørdag den 5. december 2020 kl. 18.00                     Aflyst/COVID-19 Juleafslutning

Søndag den 6. december 2020 kl. 09.00                    Julemærkemarch (Hjemmefra p.g.a. COVID-19)

Fredag den 1. januar 2021 kl. 13.00                              Aflyst/COVID-19 Nytårsgåtur

Mandag den 8. februar 2021 kl. 18.00                            Bestyrelsesmøde

Mandag den 1. marts 2021 kl. 16.00                               Revisionsmøde

Mandag den 1. marts 2021 kl. 18.00                               Bestyrelses- og IA-møde

Mandag den 26. april 2021 kl. 18.00                               Evt. bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. april 2021 kl. 18.45 (18.00)            Repræsentantskabsmøde 

Mandag den 3. maj 2021 kl. 18.00                                   Bestyrelsesmøde, konstituering

 

EVT. AFBUD meddeles til Vibsen, tlf. 24 45 02 16 senest 3 hverdage før mødet.

 

IA: Består af bestyrelse og samtlige udvalgsformænd og kontaktpersoner

N.B: Hvis en udvalgsformand/kontaktperson er forhindret sendes en stedfortræder.

 

Helsingør Firma Idræt

P.b.v.

Flemming Bech, formand

 

 

 

CVR: 76294418
Handelsbetingelser

Helsingør Firma Idræt

Hymersvej 19
3000  Helsingør
Tlf. 49 21 46 13
hgfi@hgfi.dk

CVR: 76294418
Handelsbetingelser