Om foreningen

Lidt om Helsingør Firma Idræt

CVR. 76894418

Bank: Spar Nord regnr. 9056. kontonr. 4574 898 094

 

Helsingør Firma Idræt blev stiftet den 12. juni 1967 og blev kort efter medlem af Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), der er søsterorganisation til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger (DGI).

Pr. 31. december 2023 var vi 2.414 aktivitetsmedlemmer repræsenterende 26  firmaidrætsklubber fra Helsingør kommune og omegn - altså er Helsingør Firma Idræt en af de absolut største idrætsforeninger i Helsingør kommune.

Firmasport skaber glæde og fællesskab og vort formål er da også gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Helsingør Firma Idræt kan på nuværende tidspunkt tilbyde badminton, billard, bordtennis, fiskeri, udefodbold, indefodbold, petanque, stavgang, aktiviteter i dagtimerne for arbejdsledige og ældresagen.

Udover Helsingør Firma Idræts egen træning, turneringer og stævner, afholdes også:

Firmaidræt Open afholdes hvert halve år ( sommer og vinter ). Afviklingen foregår over en weekend forskellige steder i Danmark.

Åbne stævner arrangeret af andre firmaidrætsforeninger rundt om i Danmark.

Euro-sportfestivaller, firmaidrættens OL afvikles hvert år ( skiftevis sommer og vinter ) i forskellige lande i Europa, der er med i det europæiske samarbejde for firmaidræt (EFCS).

Firmaidrættens aktivitetscenter
Kalder vi med stolthed vore forenings- og kontorlokaler på Hymersvej 19 i Helsingør, som Helsingør Firma Idræt overtog i foråret 1993. Her afvikles træning, turneringer og stævner i billard og petanque.

Medlemsform
Ansatte i firmaer o.l. kan optages som en firmaklub ligesom  enkeltmedlemmer også optages. Der betales medlemskontingent og herudover skal der betales aktivitetskontingent for de idrætsgrene, der deltages i.

Kontingent
Kontingent for klubber/foreninger med:
1 - 5 medlemmer.................................................. 500 kr. pr. år
6 - 15 medlemmer............................................... 750 kr. pr. år
over 15 medlemmer .......................................... 1.000 kr. pr. år
Enkeltmedlemmer...............................................125 kr. pr. år

Bankforbindelse.
Spar Nord regnr. 9056 kontonr. 4574 898 094

Tag en rask beslutning…
På din arbejdsplads, i beboerforeningen, grundejerforeningen eller i familien og kontakt os på telefon 42 55 97 55
Eller send en mail til: hgfi@hgfi.dk hvorefter vi snarest vil rette henvendelse til jer.