Tilmelding og medlemskab

Her kan du læse om hvordan man bliver medlem af Helsingør Firma Idræt og hvordan man tilmelder sig til en aktivitet.

Medlemsform
Ansatte i firmaer o.l. kan optages som en firmaklub ligesom enkeltmedlemmer også optages. Der betales medlemskontingent og herudover skal der betales aktivitetskontingent for de idrætsgrene, der deltages i.

Kontingent
Kontingent for klubber/foreninger med:
1 - 5 medlemmer.................................................  500 kr. pr. år
6 - 15 medlemmer..............................................  750 kr. pr. år
over 15 medlemmer .........................................  1.000 kr. pr. år
Enkeltmedlemmer.............................................. 125 kr. pr. år

Ovenstående satser er gældende fra kontingentåret 2023 (1.12-22 til 30.11.23)

Bankforbindelse.
Spar Nord regnr. 9056 kontonr. 4574 898 094

Tag en rask beslutning…
På din arbejdsplads, i beboerforeningen, grundejerforeningen eller i familien og send en mail til: hgfi@hgfi.dk hvorefter vi snarest vil rette henvendelse til jer.

Andre tilbud fra Firmaidrætten