Bestemmelser for turneringer og stævner - Særlige regler

Pkt. 1. Bestemmelser.
1.1. Nedennævnte bestemmelser er gældende for turneringer og stævner arrangeret af Helsingør Firma Idræt.

Pkt. 2. Deltagerberettigelse.
2.1. Deltagerberettigede er enkeltmedlemmer og personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, samt deres familie.

2.2. Ved familie forstås ægtefælle eller samlever og deres børn.

2.3. En deltager kan kun tilhøre een klub i turneringen uanset idrætsgren.

2.4. Hvis en deltager i tilfælde af arbejdspladsskifte ønsker at deltage for sin nye klub, vil han/hun til enhver tid have 30 kalenderdages karantæne.

2.5. En deltager, som ophører sit tilhørsforhold i en igangværende turnering, kan spille denne turnering færdig.

Pkt. 3. Alder.
3.1. Man skal være fyldt 16 år for at deltage.

Pkt. 4. Protester.
4.1. Protest mod overtrædelse af regler og paragraffer skal skriftligt indberettes, ledsaget af et depositum på kr. 100,00, til udvalgsformanden, og være denne i hænde senest den næstfølgende hverdag.

4.2. Afgørelsen af indgivet protest kan ankes til idrætsafdelingen, og være denne i hænde senest 8 dage efter afgørelsens modtagelse.

4.3. Idrætsafdelingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

Pkt. 5. DM stævner.
5.1. For at deltage i DM stævner skal man være tilmeldt den løbende turnering. Deltagerne betaler selv tilmeldingsgebyret.

Særlige regler.

Pkt. 6. Antal af spillere.
6.1. Et hold består af 2 eller 3 spillere, der gerne må være fra 2 eller 3 forskellige firmaer, klubber eller enkeltmedlemmer (alle medlemmer af Helsingør Firma Idræt). Der spilles en double og 2 singler pr. kamp. Møder kun 1 spiller tabes alle 3 kampe Der kan dog meldes afbud, men højst 2 gange, Udeblivelse er lig med tabt kamp. Point og kegler tildeles medstander.

6.1.1 Stafetturnering. Et holdbestår af 3 spillere, der gerne må være fra 2 eller 3 forskellige firmaer, klubber eller enkeltmedlemmer (alle medlemmer af Helsingør Firma Idræt). Der spilles en distance pr. kamp fordelt på de 3 spillere, startende med den spiller med det laveste snit og afsluttes af spilleren med det højeste snit. Møder kun 1 spiller tabes alle 3 kampe. Der kan dog meldes afbud, men højst 2 gange. Udeblivelse er lig med tabt kamp. Point og kegler tildeles modstander.

6.2. Det må gerne være mixede eller rene dame- eller herrehold.

6.3. Reserver er tilladt, men kan ikke tages fra andre holds faste spillere (kun 3 mand samme spilledag).
Der kan max være 2 reserver på et hold pr. spilledag.
Et firma må kun bruge 1 reserve på flere hold, dog kun på et hold pr. spilledag.
Reserven indplaceres efter sit snit.

6.4. Firmaer/klubber med mere end 1 hold i en turnering, skal stille med rene firma-/klubhold på de højst rangerende hold.

Pkt. 7. Snitindex.
7.1 Snitindex udregnes ved at dividere årssnit op i opnået snit i turneringen.

Udregning af snitindex.

Spiller Snit Distance

A. Årssnit = 5,58 216

B. Årssnit = 7,96 288
C. årssnit = 4,51 184
Der spilles en turnering hvor 3 spillere står lige i point.

  1. Samlet score på 598 i 86 indgange og opnået et snit på 6,95.
  2. Samlet score på 940 i 87 indgange og opnået et snit på 9,65.
  3. Samlet score på 534 i 91 indgange og opnået et snit på 5,86.

Resultatet skal findes ved udregning af snitindex.

Opnået Års Snit Procent Placering

snit snit index + eller -

A. 6,95 5,58 = 1,2455 24,55% 2 B. 9,65 7,96 = 1,2123 21,23% 3 C. 5,86 4,51 = 1,2993 29,93% 1

Nr. 1= højeste snitindex.

Pkt. 8. Afbud og udelukkelse.
8.1. Afbud til turneringskamp skal ske i så god tid, at modstanderen kan få besked inden kampdagen, senest 24 timer inden denne.

8.1.1 Udsatte kampe skal afvikles inden sidste kampdag. Ikke afviklede kampe er tabte, point og kegler tilskrives modstander.

8.2. Bøde ved afbud:
1. gang kr. 0,-
2. gang kr. 0,-
3. gang udelukkelse.

8.3. Bøde ved udeblivelse:
1. gang kr. 100,-
2. gang kr. 150,-
3. gang udelukkelse.

8.4. Hvis et hold/spiller udelukkes af turneringen bliver dette/denne placeret nederst i rækken/divisionen.

8.5. Dette gælder også, hvis et hold /en spiller ophører midt i turneringen. Nyt hold/ny spiller kan indsættes i stedet for udelukkede hold/spillere.

Pkt. 9. Turneringer og stævner.
9.1. Billardudvalget fastsætter passende distancer ved tilrettelæggelsen af de turneringer og stævner, som afholdes af H.F.I.

Pkt. 10. Love og regler.
10.1. Med mindre andet er nævnt i de af Helsingør Firma Idræts senest udgivne regler, spilles der efter:

a. Dansk Firmaidrætsforbunds senest udgivne regler.

b. Dansk Billard Unions regler.

 

Revideret aug 2007.