Bestemmelser for turneringer og stævner - Særlige regler

Pkt. 1. Bestemmelser.
1.1. Nedennævnte bestemmelser er gældende for turneringer og stævner arrangeret af Helsingør Firma Idræt.

Pkt. 2. Deltagerberettigelse.
2.1. Deltagerberettigede er enkeltmedlemmer og personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, samt deres familie.

2.2. Ved familie forstås ægtefælle eller samlever og deres børn.

2.3. En deltager kan kun tilhøre een klub i turneringen uanset idrætsgren.

2.4. Hvis en deltager i tilfælde af arbejdspladsskifte ønsker at deltage for sin nye klub, vil han/hun til enhver tid have 30 kalenderdages karantæne.

2.5. En deltager, som ophører sit tilhørsforhold i en igangværende turnering, kan spille denne turnering færdig.

Pkt. 3. Alder.
3.1. Man skal være fyldt 16 år for at deltage. For oldboys/-girls er aldersgrænsen 35 år. Veteran herrer/damer 50 år. I familieidræt må børn fra 0 til 16 år gerne deltage.

Pkt. 4. Protester.
4.1. Protest mod overtrædelse af regler og paragraffer skal skriftligt indberettes, ledsaget af et depositum på kr. 100,00, til udvalgsformanden, og være denne i hænde senest den næstfølgende hverdag.

4.2. Afgørelsen af indgivet protest kan ankes til idrætsafdelingen, og være denne i hænde senest 8 dage efter afgørelsens modtagelse.

4.3. Idrætsafdelingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

Pkt. 5. DM stævner.
5.1. For at deltage i DM stævner skal man være tilmeldt den løbende turnering. Deltagerne betaler selv tilmeldingsgebyret.


Særlige regler.

Pkt. 6. Sammensat hold.
6.1. 3 klubber eller enkeltmedlemmer, begge med medlemsskab af Helsingør Firma Idræt, kan danne 1 hold/double sammen.
Dette skal dog være meddelt Helsingør Firma Idræts turneringsledelse ved tilmeldingen.

6.2. Ved sammenlægning af 2 hold bevares det højest rangerende holds placering.

6.3. Ved firmanavneskift beholdes samme plads i rækken eller divisionen.

Pkt. 7. Mødetid.
7.1. Hold/spiller, som ikke er spilleklar senest 15 min. efter det programsatte tidspunkt, betragtes som udeblevet, medmindre der forinden er givet modstanderen/modstanderholdet meddelelse om forsinkelsen.

Pkt. 8. Hold/kampe.
8.1. I holdturneringen er det tilladt at etablere hold med spillere fra forskellige firmaer, klubber og/eller enkeltmedlemmer.

8.2. På hvert hold kan højst spille 1 med DBTU-licens, som ikke må være højere rangeret end klasse 3.

8.3. Et hold består af 3 spillere, bortset fra oldboys turneringen, hvor holdet består af 2 spillere.

8.4. I holdturneringen (3 mands hold) spilles 9 singlekampe og 1 double.
Tomandshold spiller 4 singler og 1 double.
Kampene afvikles i rækkefølge efter holdsedler, men der kan springes i rækkefølgen, hvis der kan opnås enighed herom.

8.5. En spiller kan kun deltage for eet klubhold i løbet af sæsonen og må ikke deltage på flere hold inden for samme uge.

8.6. Hvis en spiller deltager på et højere rangerende hold, kan han/hun først spille på det lavere rangerende hold, når det lavere rangerende hold har spillet 2 kampe efter hans/hendes deltagelse på det højere rangerende.

8.7. I de sidste 3 runder i holdturneringen må en spiller ikke rykkes ned til et lavere rangerende hold.
Der ses bort fra deltagelse ved kreds- og landsstævner.

8.8. 3-mands hold kan gennemføre en kamp, hvis alene 2 spillere på hvert hold møder.

8.9. Såfremt begge hold møder med kun 2 spillere, og resultatet bliver 5-4, skal det vindende hold tildeles et ekstra point, så resultatet bliver 6-4.

Pkt. 9. Reservespillere.
9.1. I de af HFI`s løbende turneringer for hold tillades det at benytte reservespillere.

9.2. Navnene på reservespillerne skal oplyses ved tilmeldingen til turneringen.

Pkt. 10. Op-/nedrykning.
10.1. Ved op- og nedrykning mellem rækkerne rykker vinderen af rækken op og taberen ned.

10.2. Næstsidste hold i rækken spiller mod nr. 2 (to) i den lavere række om op- eller nedrykning.

Pkt. 11. Afbud.
11.1. Eventuelt afbud skal meddeles senest dagen før til modstanderholdet.
Den udsatte kamp skal afvikles næste ledige spilledag og kan ikke udsættes yderligere.

11.2. Hvis der til en kamp, som er blevet udsat, møder spillere op fra begge hold, er det tilladt at spille de mulige kampe denne dag og de resterende næste ledige spilledag for udsatte kampe.

11.3. Udebliver spillere på dage, hvor udsatte kampe skal afvikles, dømmes disse som tabere af de pågældende kampe, medmindre udvalget i særlige tilfælde dispenserer herfra.

11.4. Det er ikke tilladt for holdene at aftale andre spilledatoer.

Pkt.12. Afbud og udelukkelse.
12.1. Afbud til turneringskamp skal ske i så god tid, at modstanderen kan få besked inden kampdagen, senest 24 timer inden denne.

12.2. Bøde ved afbud:
1. gang kr. 0,-
2. gang kr. 0,-
3. gang udelukkelse.

12.3. Bøde ved udeblivelse:
1. gang kr. 100,-
2. gang kr. 150,-
3. gang udelukkelse.

12.4. Hvis et hold/spiller udelukkes af turneringen bliver dette/denne placeret nederst i rækken/divisionen.

12.5. Dette gælder også, hvis eet hold /en spiller ophører midt i turneringen. Nyt hold/ny spiller kan indsættes i stedet for udelukkede hold/spillere.

Pkt. 13. Love og regler.
13.1. Med mindre andet er nævnt i de af Helsingør Firma Idræts senest udgivne regler, spilles der efter:

a. Dansk Firmaidrætsforbunds senest udgivne regler.

b. Dansk Bordtennis Unions regler.

 

Revideret aug 2007.