Den 28. december var sidste fisketur i 2010

Som det kan ses var det en tilfreds formand for fiskeriudvalget, som efter hvad der fortælles skulle han (formanden) have haft en god fangst på denne sidste tur i år 2010.