Beretninger til repræsentantskabsmøde

23. april 2022

I indbydelsen til vores repræsentantskabsmøde på torsdag den 28. april skrev vi, at beretninger fra bestyrelse og udvalg ville kunne ses her på hjemmesiden senest 7 dage før mødet.

Det løfte kan vi desværre ikke opfylde. Beretningerne vil i stedet for blive fremlagt mundtligt på repræsentantskabsmødet til drøftelse og godkendelse.